10/2000 Sb. - Vyhláška o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
ikona P
Číslo předpisu 10/2000 Sb.
Částka 4
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 1. 2000
Rozeslán dne 28. 1. 2000
Platnost od 28. 1. 2000
Účinnost od 28. 1. 2000
Platnost do 31. 12. 2024
Ruší předpis 154/1997 Sb.
Provádí předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 169/1999 Sb.
Novelizován předpisem 94/2001 Sb., 135/2005 Sb., 425/2009 Sb., 362/2017 Sb., 88/2019 Sb., 364/2020 Sb.
Zrušen předpisem 29/2024 Sb.