179/1990 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
ikona P
Číslo předpisu 179/1990 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 2. 5. 1990
Rozeslán dne 18. 5. 1990
Platnost od 18. 5. 1990
Účinnost od 1. 7. 1990
Platnost do 31. 12. 1999
Novelizuje předpis 59/1965 Sb.
Zrušen předpisem 169/1999 Sb.