361/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
ikona P
Číslo předpisu 361/2017 Sb.
Částka 127
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 11. 10. 2017
Rozeslán dne 7. 11. 2017
Platnost od 7. 11. 2017
Účinnost od 1. 4. 2018
Ruší předpis 365/1999 Sb., 414/2000 Sb., 171/2008 Sb.
Provádí předpis 169/1999 Sb.
Novelizován předpisem 87/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

Toto nařízení upravuje

1) Pracovní odměnu odsouzeného

2) Zařazení odsouzeného do skupiny podle vykonávané práce

3) Časovou složku odměny

4) Úkolovou složku odměny

5) Odměnu za práci přesčas

6) Příplatek za práci ve svátek

7) Příplatek za noční práci

8) Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

§9 - Zrušovací ustanovení