276/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 276/2013 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 8. 2013
Rozeslán dne 10. 9. 2013
Platnost od 10. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 293/1993 Sb., 169/1999 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:
 • Změna zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3, §4, §5 (změny),
  • §7 včetně poznámky pod čarou č. 3 - nové znění,
  • §8 (změny),
  • §9 "Základní vybavení cel" včetně nadpisu - nové znění,
  • v poznámce pod čarou č. 4 (změny),
  • §13 až §14 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 5 (změny),
  • §16, §17 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §18, §19 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 7 (změny),
  • §20 "Ochrana práv obviněných" včetně nadpisu - nové znění,
  • §21 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 - nové znění,
  • vkládají se nové §21a "Povinnost nahradit náklady spojené s výkonem vazby" a §21b "Náhrada škody" včetně nadpisů,
  • §23 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 - nové znění,
  • §28 (změny).
 • Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §5 až §7 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 4 (změny),
  • §12 "Návrh odsouzeného na přeřazení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §16 až §20, §23 (změny),
  • §24 "Přijetí balíčku" včetně nadpisu - nové znění,
  • §25, §26 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 10 (změny),
  • §28, §29 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 12 - nové znění,
  • v poznámce pod čarou č. 13 (změny),
  • §32, §33, §35 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §36 "Povinnost nahradit další náklady spojené s výkonem trestu" včetně nadpisu - nové znění,
  • v poznámce pod čarou č. 16 a č. 17 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 18 - nové znění,
  • v poznámce pod čarou č. 19 (změny),
  • §39 až §41 (změny),
  • vkládá se nový §42a "Předávání odsouzených" včetně nadpisu,
  • v §43 odst. 2 větě první a v §61 odst. 5 se slova "samostatný způsob života" nahrazují slovy "soběstačný život v souladu se zákonem",
  • §43, §46, §47, §58, §61 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §67, §69 až §71 (změny),
  • v části první hlavě IV se doplňuje díl 9 "Výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených" (§72a) včetně nadpisu,
  • §74, §75 (změny).
Účinnost změn 1.1.2014.