294/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 294/1993 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 11. 1993
Rozeslán dne 10. 12. 1993
Platnost od 10. 12. 1993
Účinnost od 1. 1. 1994
Platnost do 31. 12. 1999
Novelizuje předpis 59/1965 Sb.
Zrušen předpisem 169/1999 Sb.