47/1973 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
ikona P
Číslo předpisu 47/1973 Sb.
Částka 14
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 25. 4. 1973
Rozeslán dne 3. 5. 1973
Platnost od 3. 5. 1973
Účinnost od 1. 7. 1973
Platnost do 31. 12. 1999
Novelizuje předpis 59/1965 Sb.
Zrušen předpisem 169/1999 Sb.