18/1994 Sb. - O výkonu trestu odnětí svobody - úplné znění zákona č. 59/65 Sb.
Číslo předpisu 18/1994 Sb.
Částka 6
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 17. 6. 1965
Rozeslán dne 4. 2. 1994
Platnost od 4. 2. 1994
Účinnost od 1. 1. 1994
Platnost do 31. 12. 1999
Úplné znění pr. př. 59/1965 Sb.
Zrušen předpisem 169/1999 Sb.