84/1969 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody - úplné znění zákona č. 59/65 Sb.
Číslo předpisu 84/1969 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 17. 6. 1965
Rozeslán dne 25. 7. 1969
Platnost od 25. 7. 1969
Účinnost od 1. 1. 1969
Platnost do 31. 12. 1999
Úplné znění pr. př. 59/1965 Sb.
Zrušen předpisem 169/1999 Sb.