59/1965 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
ikona P
Číslo předpisu 59/1965 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 17. 6. 1965
Rozeslán dne 30. 6. 1965
Platnost od 30. 6. 1965
Účinnost od 1. 8. 1965
Platnost do 31. 12. 1999
Pr. př. je v úplném znění 84/1969 Sb., 18/1994 Sb.
Ruší předpis 40/1958 Sb.
Novelizován předpisem 173/1968 Sb., 100/1970 Sb., 47/1973 Sb., 179/1990 Sb., 294/1993 Sb., 8/1995 Sb., 152/1995 Sb.
Prováděn předpisem 1/1977 Sb., 468/1990 Sb., 426/1991 Sb., 247/1992 Sb., 110/1994 Sb., 91/1997 Sb., 154/1997 Sb.
Zrušen předpisem 169/1999 Sb.