540/2004 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 29.7.2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 23.8.2004
ikona P
Číslo předpisu 540/2004 Sb.
Částka 184
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení Poslanecké sněmovny
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 22. 10. 2004
Platnost od 22. 10. 2004
Účinnost od 6. 11. 2004
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 293/1993 Sb., 82/1998 Sb., 169/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb., 539/2004 Sb.
Anotace

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu č. 539/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 29. července 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. srpna 2004.
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatém Parlamentem dne 29. července 2004 a vráceném prezidentem republiky dne 23. srpna 2004.
Účinnost 6.11.2004.