341/2010 Sb. - Nález ÚS ze dne 29.9.2010 sp. zn. Pl. ÚS 32/08 ve věci návrhu na zrušení §76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 341/2010 Sb.
Částka 125
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 29. 9. 2010
Rozeslán dne 3. 12. 2010
Platnost od 3. 12. 2010
Účinnost od 30. 6. 2011
Novelizuje předpis 169/1999 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud pod sp. zn. Pl ÚS 32/08 rozhodl dne 29. září 2010 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu Nejvyššího správního soudu ze dne 10.11.2008 na zrušení §76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,

takto:

Ustanovení §76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění: "Nestanoví-li tento zákon jinak, nepodléhají rozhodnutí vydaná v kázeňském řízení přezkoumání soudu.", se zrušuje dnem 30. června 2011.

Účinnost změn 30.6.2011.