ikona Pikona R
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
ikona P
Číslo předpisu 134/2016 Sb.
Částka 51
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2016
Rozeslán dne 29. 4. 2016
Platnost od 29. 4. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Poznámka k účinnosti Složitě konstruované výjimky z účinnosti jsou upraveny v §279 odst. 2 až 5 zákona.
Opraven předpisem REG 16126001
Novelizuje předpis 110/2007 Sb., 296/2007 Sb., 41/2009 Sb., 110/2009 Sb., 227/2009 Sb., 73/2011 Sb., 367/2011 Sb., 420/2011 Sb., 1/2012 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb.
Ruší předpis 137/2006 Sb., 139/2006 Sb., 217/2006 Sb., 238/2006 Sb., 274/2006 Sb., 328/2006 Sb., 30/2008 Sb., 76/2008 Sb., 77/2008 Sb., 78/2008 Sb., 417/2009 Sb., 474/2009 Sb., 179/2010 Sb., 392/2010 Sb., 423/2010 Sb., 9/2011 Sb., 162/2011 Sb., 258/2011 Sb., 276/2011 Sb., 447/2011 Sb., 55/2012 Sb., 133/2012 Sb., 230/2012 Sb., 231/2012 Sb., 232/2012 Sb., 386/2012 Sb., REG 12031001, 341/2013 Sb., 40/2015 Sb.
Novelizován předpisem 368/2016 Sb., 147/2017 Sb., 183/2017 Sb., 287/2018 Sb., 277/2019 Sb., 309/2019 Sb., 527/2020 Sb., 543/2020 Sb., 174/2021 Sb., 261/2021 Sb., 417/2021 Sb., 484/2021 Sb., 177/2022 Sb., 240/2022 Sb., 166/2023 Sb., 346/2023 Sb., 412/2023 Sb.
Prováděn předpisem 168/2016 Sb., 169/2016 Sb., 170/2016 Sb., 172/2016 Sb., 173/2016 Sb., 248/2016 Sb., 260/2016 Sb., 361/2022 Sb., 115/2023 Sb., 345/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o zadávání veřejných zakázek.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání,
  2. povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání,
  3. uveřejňování informací o veřejných zakázkách,
  4. zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek,
  5. zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky,
  6. informační systém o veřejných zakázkách,
  7. systém kvalifikovaných dodavatelů,
  8. systém certifikovaných dodavatelů,
  9. dozor nad dodržováním tohoto zákona.

§278 - Zrušovací ustanovení