40/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 40/2015 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 2. 2015
Rozeslán dne 6. 3. 2015
Platnost od 6. 3. 2015
Účinnost od 6. 3. 2015
Platnost do 30. 9. 2016
Novelizuje předpis 137/2006 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Změny v ustanoveních:

  • §22, §23, §30, §59, §69, §71 až §73 (změny),
  • §74 „Složení hodnotící komise“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §74a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 81 zrušuje,
  • §76 až §78, §84, §97, §114, §115, §117a (změny),
  • vkládá se nový §117c „Zvláštní ustanovení o průběhu řízení“ včetně nadpisu,
  • §120, §121, §148, §151, §155 (změny),
  • §156 „Odůvodnění veřejné zakázky“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §157, §157a, §159 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení >>