137/2006 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách
ikona P
Číslo předpisu 137/2006 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 19. 4. 2006
Platnost od 19. 4. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 29. 9. 2016
Ruší předpis 40/2004 Sb., 239/2004 Sb., 240/2004 Sb., 137/2005 Sb.
Novelizován předpisem 110/2007 Sb., 296/2007 Sb., 76/2008 Sb., 124/2008 Sb., 41/2009 Sb., 110/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 417/2009 Sb., 179/2010 Sb., 423/2010 Sb., 73/2011 Sb., 258/2011 Sb., 367/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 1/2012 Sb., 55/2012 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., 341/2013 Sb., 267/2014 Sb., 40/2015 Sb., 375/2015 Sb.
Prováděn předpisem 274/2006 Sb., 304/2006 Sb., 326/2006 Sb., 328/2006 Sb., 329/2006 Sb., 330/2006 Sb., 130/2007 Sb., 77/2008 Sb., 339/2010 Sb., 392/2010 Sb., 9/2011 Sb., 162/2011 Sb., 311/2011 Sb., 133/2012 Sb., 230/2012 Sb., 231/2012 Sb., 232/2012 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o veřejných zakázkách.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

  1. postupy při zadávání veřejných zakázek,
  2. soutěž o návrh,
  3. dohled nad dodržováním tohoto zákona,
  4. podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.

Účinnost 1.7.2006.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
  2. Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby.
  3. Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.
  4. Vyhláška č. 137/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.