231/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
ikona P
Číslo předpisu 231/2012 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 6. 2012
Rozeslán dne 4. 7. 2012
Platnost od 4. 7. 2012
Účinnost od 1. 9. 2012
Platnost do 28. 9. 2016
Provádí předpis 137/2006 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

  1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví bližší požadavky na úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek, které je veřejný zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce.
  2. Tato vyhláška se použije v případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem v podrobnosti pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zabezpečuje veřejný zadavatel.
  3. Veřejný zadavatel může stanovit i další obchodní podmínky, které tato vyhláška neupravuje, ale vždy přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám této vyhlášky. V takovém případě odůvodní stanovení obchodních podmínek s ohledem na své potřeby. Toto odůvodnění je součástí odůvodnění veřejné zakázky podle §156 zákona o veřejných zakázkách.

Účinnost 1.9.2012.