162/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
ikona P
Číslo předpisu 162/2011 Sb.
Částka 60
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 6. 2011
Rozeslán dne 21. 6. 2011
Platnost od 21. 6. 2011
Účinnost od 6. 7. 2011
Platnost do 30. 9. 2016
Provádí předpis 137/2006 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj upravuje způsob stanovení zvláštních technických podmínek, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M31).
§4 - Přechodné ustanovení
Tato vyhláška se nevztahuje na zadávací řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 6.7.2011.