9/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
ikona P
Číslo předpisu 9/2011 Sb.
Částka 4
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 1. 2011
Rozeslán dne 20. 1. 2011
Platnost od 20. 1. 2011
Účinnost od 20. 1. 2011
Platnost do 30. 9. 2016
Ruší předpis 329/2006 Sb.
Provádí předpis 137/2006 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj upravuje

  1. podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek,
  2. podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů v certifikátu shody a platnosti certifikátu shody.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek, se zrušuje.

Účinnost 20.1.2011.