133/2012 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
ikona P
Číslo předpisu 133/2012 Sb.
Částka 50
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2012
Rozeslán dne 27. 4. 2012
Platnost od 27. 4. 2012
Účinnost od 1. 6. 2012
Platnost do 30. 9. 2016
Ruší předpis 339/2010 Sb.
Provádí předpis 137/2006 Sb.
Novelizován předpisem 171/2015 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie

  1. přístup k uveřejněným vyhlášením,
  2. postupy při uveřejňování vyhlášení,
  3. povinně uveřejňované údaje ve vyhlášeních, které mají být uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek,
  4. formuláře, jejichž prostřednictvím jsou ve Věstníku veřejných zakázek uveřejňována vyhlášení,
  5. náležitosti profilu zadavatele,
  6. strukturu údajů pro uveřejnění na profilu zadavatele.

§10 - Přechodná ustanovení
Zadavatel zajistí splnění požadavku uveřejnit na profilu zadavatele základní vybrané informace o veřejné zakázce v podobě strukturovaných dat podle §9 odst. 5 nejpozději do 31. prosince 2012.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zrušuje.

Účinnost 1.6.2012.