174/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 174/2021 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 4. 2021
Rozeslán dne 27. 4. 2021
Platnost od 27. 4. 2021
Účinnost od 12. 5. 2021
Poznámka k účinnosti Účinnosti od 12.5.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10 a 11, která nabývají účinností 1.10.2021, čl. I bodů 25 a 27, která nabývají účinnosti 1.1.2022 a části čtvrté, čl. VI, která nabývají účinnosti 1.1.2022.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 40/1995 Sb., 110/1997 Sb., 146/2002 Sb., 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

Změny:

účinnost od 1.1.2022

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Změny:

Čl. IV - Přechodné ustanovení

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Změny:

Změna zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změny:

účinnost od 1.1.2022

Změna zákona č. 40/1995 Sb., o o regulaci reklamy.

Změny: