77/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného ČR - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
ikona P
Číslo předpisu 77/2008 Sb.
Částka 23
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 2. 2008
Rozeslán dne 29. 2. 2008
Platnost od 29. 2. 2008
Účinnost od 15. 3. 2008
Platnost do 29. 9. 2016
Ruší předpis 304/2006 Sb.
Provádí předpis 137/2006 Sb.
Novelizován předpisem 474/2009 Sb., 276/2011 Sb., 447/2011 Sb., 386/2012 Sb., 456/2013 Sb., 393/2015 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Úvodní ustanovení
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství a stanoví

  1. finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek a služeb,
  2. seznam zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu,
  3. přepočty finančních částek, které jsou stanoveny zákonem v eurech, na českou měnu.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách, se zrušuje.

Účinnost 15.3.2008.