ikona Pikona R
253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ikona P
Číslo předpisu 253/2008 Sb.
Částka 80
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 6. 2008
Rozeslán dne 8. 7. 2008
Platnost od 8. 7. 2008
Účinnost od 1. 9. 2008
Ruší předpis 61/1996 Sb., 343/2004 Sb., 344/2004 Sb., 523/2004 Sb., 283/2006 Sb., REG 06088001
Novelizován předpisem 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 285/2009 Sb., 199/2010 Sb., 139/2011 Sb., 420/2011 Sb., 428/2011 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb., 377/2012 Sb., 399/2012 Sb., 241/2013 Sb., 303/2013 Sb., 257/2014 Sb., 166/2015 Sb., 377/2015 Sb., 188/2016 Sb., 243/2016 Sb., 368/2016 Sb., 183/2017 Sb., 371/2017 Sb., 35/2018 Sb., 94/2018 Sb., 111/2019 Sb., 49/2020 Sb., 527/2020 Sb., 34/2021 Sb., 172/2023 Sb., 1/2024 Sb., 107/2024 Sb.
Prováděn předpisem 281/2008 Sb., 53/2017 Sb., 67/2018 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství a upravuje

  1. některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  2. některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
    a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.

Účinnost 1.9.2008.

Zrušovací ustanovení
Zrušují se
(s účinností od 1.9.2008):

  1. Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
  2. Vyhláška č. 343/2004 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu podle §5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
  3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
  4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.