166/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 166/2015 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 6. 2015
Rozeslán dne 1. 7. 2015
Platnost od 1. 7. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Novelizuje předpis 253/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Změny v ustanoveních:

  • §18, §31 (změny),
  • vkládají se nové §31a „Finanční analytický útvar“ až §31c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 28,
  • §38 (změny).