283/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 283/2006 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 5. 2006
Rozeslán dne 9. 6. 2006
Platnost od 9. 6. 2006
Účinnost od 9. 6. 2006
Platnost do 31. 8. 2008
Novelizuje předpis 344/2004 Sb.
Zrušen předpisem 253/2008 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §3 se zrušuje,
  • Příloha č. 3 se zrušuje.

Účinnost změn 9.6.2006.