61/1996 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 61/1996 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 2. 1996
Rozeslán dne 20. 3. 1996
Platnost od 20. 3. 1996
Účinnost od 1. 7. 1996
Platnost do 31. 8. 2008
Pr. př. je v úplném znění 523/2004 Sb.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 214/1992 Sb., 248/1992 Sb., 591/1992 Sb., 42/1994 Sb.
Novelizován předpisem 15/1998 Sb., 159/2000 Sb., 239/2001 Sb., 440/2003 Sb., 257/2004 Sb., 284/2004 Sb., 344/2005 Sb., 444/2005 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb.
Prováděn předpisem 183/1996 Sb., 224/2000 Sb., 343/2004 Sb., 344/2004 Sb., 282/2006 Sb.
Zrušen předpisem 253/2008 Sb.