67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ikona P
Číslo předpisu 67/2018 Sb.
Částka 34
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 11. 4. 2018
Rozeslán dne 27. 4. 2018
Platnost od 27. 4. 2018
Účinnost od 1. 10. 2018
Ruší předpis 281/2008 Sb., 129/2014 Sb.
Provádí předpis 253/2008 Sb.
Novelizován předpisem 235/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje požadavky na zavedení a uplatňování

a) postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "riziko") v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu a

b) přiměřených a vhodných metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon")

institucemi v rámci systému vnitřních zásad podle §21 odst. 2 zákona.

§22 - Zrušovací ustanovení