377/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 377/2012 Sb.
Částka 141
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 10. 2012
Rozeslán dne 16. 11. 2012
Platnost od 16. 11. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 253/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Změny v ustanoveních:

  • §41 (změny),
  • Příloha k zákonu - nové znění.

Účinnost změn 1.1.2013.