343/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu podle §5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 343/2004 Sb.
Částka 111
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 5. 2004
Rozeslán dne 3. 6. 2004
Platnost od 3. 6. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Platnost do 30. 8. 2008
Ruší předpis 224/2000 Sb.
Provádí předpis 61/1996 Sb.
Zrušen předpisem 253/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví vzor tiskopisu podle §5 odst. 5 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 224/2000 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu pro oznámení dovozu a vývozu bankovek a mincí, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze celnímu úřadu.
Účinnost 1.9.2004.