344/2004 Sb. - Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a doplnění souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 344/2004 Sb.
Částka 111
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 5. 2004
Rozeslán dne 3. 6. 2004
Platnost od 3. 6. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Platnost do 30. 8. 2008
Opraven předpisem REG 06088001
Ruší předpis 183/1996 Sb., 223/2000 Sb., REG 00083001
Provádí předpis 61/1996 Sb.
Novelizován předpisem 283/2006 Sb.
Zrušen předpisem 253/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví náležitosti plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
Zrušují se:

  1. Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi.
  2. Vyhláška č. 223/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi.

Účinnost 1.9.2004.