35/2018 Sb. - Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
ikona P
Číslo předpisu 35/2018 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 2. 2018
Rozeslán dne 7. 3. 2018
Platnost od 7. 3. 2018
Účinnost od 7. 3. 2018
Novelizuje předpis 153/1994 Sb., 154/1994 Sb., 289/2005 Sb., 412/2005 Sb., 253/2008 Sb., 181/2014 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny.

Změny:

  • Změny v §12 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 325/2017 Sb.
  • Změny v §18 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
  • Změny v §21 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
  • Změny v §145 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
  • Změny v §31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 166/2015 Sb.
  • Změny v §24a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb.