34/2021 Sb. - Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
ikona P
Číslo předpisu 34/2021 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2021
Rozeslán dne 3. 2. 2021
Platnost od 3. 2. 2021
Účinnost od 1. 5. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.5.2021, s výjimkou ustanovení části první §6 odst. 2 a §17 odst. 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2021.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 253/2008 Sb.
Prováděn předpisem 178/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o prověřování zahraničních investic.

Předmět úpravy

Tento zákon stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie

a) pravidla prověřování některých zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku a

b) některé povinnosti zahraničních investorů.

§28 - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§29 - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu