53/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
ikona P
Číslo předpisu 53/2017 Sb.
Částka 19
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 2. 2017
Rozeslán dne 28. 2. 2017
Platnost od 28. 2. 2017
Účinnost od 1. 4. 2017
Ruší předpis 282/2006 Sb.
Provádí předpis 69/2006 Sb., 253/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a
  2. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Vyhláška Ministerstva financí stanoví vzor služebního průkazu zaměstnance Finančního analytického úřadu.
§2 - Zrušovací ustanovení