523/2004 Sb. - O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů - úplné znění zákona č. 61/96 Sb.
Číslo předpisu 523/2004 Sb.
Částka 179
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 2. 1996
Rozeslán dne 7. 5. 2004
Platnost od 7. 5. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Platnost do 31. 8. 2008
Úplné znění pr. př. 61/1996 Sb.
Zrušen předpisem 253/2008 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 284/2004 Sb.