212/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
ikona P
Číslo předpisu 212/2005 Sb.
Částka 76
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 5. 2005
Rozeslán dne 30. 5. 2005
Platnost od 30. 5. 2005
Účinnost od 31. 5. 2005
Platnost do 31. 12. 2005
Novelizuje předpis 31/2005 Sb.
Zrušen předpisem 412/2005 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví.
Změny:

  • V §3 nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví, se slova "1. července 2005" nahrazují slovy "1. ledna 2006".

Poznámka:
Touto novelou byla účinnost nařízení vlády č. 31/2005 Sb. odložena k datu 1.1.2006.

Účinnost změn 31.5.2005.