522/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
ikona P
Číslo předpisu 522/2005 Sb.
Částka 179
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2005
Rozeslán dne 29. 12. 2005
Platnost od 29. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Provádí předpis 412/2005 Sb.
Novelizován předpisem 240/2008 Sb., 360/2017 Sb., 322/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Nařízením vlády se stanoví seznam utajovaných informací.
Toto nařízení stanoví

 1. v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
 2. v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
 3. v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
 4. v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva informatiky,
 5. v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
 6. v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,
 7. v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
 8. v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,
 9. v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,
 10. v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,
 11. v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,
 12. v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,
 13. v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,
 14. v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
 15. v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Komise pro cenné papíry,
 16. v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
 17. v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,
 18. v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
 19. v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,
 20. v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky.

Účinnost 1.1.2006.