631/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 631/2004 Sb.
Částka 214
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 11. 2004
Rozeslán dne 15. 12. 2004
Platnost od 15. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 31. 12. 2005
Novelizuje předpis 246/1998 Sb.
Zrušen předpisem 412/2005 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • v příloze č. 2, č. 7, č. 8, č. 10 až č. 12, č. 14, č. 16 (změny),
  • příloha č. 19 včetně nadpisu - nové znění,
  • doplňuje se příloha č. 20.

Účinnost změn 1.1.2005.