137/2003 Sb. - Vyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti
ikona P
Číslo předpisu 137/2003 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška NBÚ
Přijat dne 28. 4. 2003
Rozeslán dne 16. 5. 2003
Platnost od 16. 5. 2003
Účinnost od 16. 5. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení části sedmé nabývá účinnosti dnem 1.7.2003.
Platnost do 31. 12. 2005
Ruší předpis 244/1998 Sb., 338/1999 Sb., 391/2001 Sb.
Provádí předpis 148/1998 Sb.
Zrušen předpisem 412/2005 Sb.