136/2001 Sb. - Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
ikona P
Číslo předpisu 136/2001 Sb.
Částka 55
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška NBÚ
Přijat dne 10. 4. 2001
Rozeslán dne 24. 4. 2001
Platnost od 24. 4. 2001
Účinnost od 24. 4. 2001
Platnost do 31. 12. 2005
Ruší předpis 76/1999 Sb., 109/1999 Sb.
Provádí předpis 148/1998 Sb.
Zrušen předpisem 412/2005 Sb.