32/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 32/2008 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 1. 2008
Rozeslán dne 12. 2. 2008
Platnost od 12. 2. 2008
Účinnost od 1. 3. 2008
Novelizuje předpis 106/1999 Sb., 499/2004 Sb., 412/2005 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
  2. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a
  3. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Změny:

  • Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • §21, §23, §28, §30, §62.
  • Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §64a Nakládání s dokumenty označenými "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE" včetně nadpisu.
  • Změna v §11 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Účinnost změn 1.3.2008.