528/2005 Sb. - Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
ikona P
Číslo předpisu 528/2005 Sb.
Částka 179
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška NBÚ
Přijat dne 14. 12. 2005
Rozeslán dne 29. 12. 2005
Platnost od 29. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Provádí předpis 412/2005 Sb.
Novelizován předpisem 19/2008 Sb., 454/2011 Sb., 204/2016 Sb., 13/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu stanoví bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti, nejnižší míru zabezpečení zabezpečené oblasti a jednací oblasti, základní metodu hodnocení rizik, další požadavky na opatření fyzické bezpečnosti a náležitosti certifikace technického prostředku.

Účinnost 1.1.2006.