523/2005 Sb. - Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
ikona P
Číslo předpisu 523/2005 Sb.
Částka 179
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška NBÚ
Přijat dne 5. 12. 2005
Rozeslán dne 29. 12. 2005
Platnost od 29. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Provádí předpis 412/2005 Sb.
Novelizován předpisem 453/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Vyhláškou Národního bezpečnostního úřadu se stanoví požadavky na informační systémy nakládající s utajovanými informacemi a provádění jejich certifikace, na komunikační systémy nakládající s utajovanými informacemi a schvalování jejich projektů bezpečnosti, ochranu utajovaných informací v kopírovacím zařízení, zobrazovacím zařízení a psacím stroji s pamětí, ochranu utajovaných informací před jejich únikem kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním a provádění certifikace stínicích komor.

Účinnost 1.1.2006.