177/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ikona P
Číslo předpisu 177/2007 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2007
Rozeslán dne 12. 7. 2007
Platnost od 12. 7. 2007
Účinnost od 27. 7. 2007
Novelizuje předpis 412/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Změny:

  1. v §2 písm. d) se za slova "hlavní město Praha" vkládají slova ", městská část hlavního města Prahy".
  2. v §2 písm. e) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:
    "9. u městské části hlavního města Prahy tajemník úřadu městské části, a není-li jej, starosta městské části,"". Dosavadní body 9 až 13 se označují jako body 10 až 14.
  3. v §2 písm. e) bodě 13 se číslo "10" nahrazuje číslem "11".

Účinnost změn 27.7.2007.