56/1999 Sb. - Vyhláška o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu
ikona P
Číslo předpisu 56/1999 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška NBÚ
Přijat dne 19. 3. 1999
Rozeslán dne 30. 3. 1999
Platnost od 30. 3. 1999
Účinnost od 30. 3. 1999
Platnost do 30. 12. 2005
Provádí předpis 148/1998 Sb.
Zrušen předpisem 412/2005 Sb.