86/2002 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
ikona P
Číslo předpisu 86/2002 Sb.
Částka 38
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 2. 2002
Rozeslán dne 12. 3. 2002
Platnost od 12. 3. 2002
Účinnost od 1. 6. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 19, 21, 22 a 37 nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.
Platnost do 31. 8. 2012
Pr. př. je v úplném znění 472/2005 Sb.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb.
Ruší předpis 309/1991 Sb., 389/1991 Sb., 218/1992 Sb., 158/1994 Sb., 211/1994 Sb., 212/1994 Sb., 86/1995 Sb.
Novelizován předpisem 521/2002 Sb., 92/2004 Sb., 186/2004 Sb., 695/2004 Sb., 180/2005 Sb., 385/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 212/2006 Sb., 222/2006 Sb., 230/2006 Sb., 180/2007 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 37/2008 Sb., 124/2008 Sb., 483/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 292/2009 Sb., 164/2010 Sb., 172/2010 Sb., 173/2010 Sb., 77/2011 Sb., 91/2011 Sb., 221/2011 Sb., 288/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb.
Prováděn předpisem 350/2002 Sb., 351/2002 Sb., 352/2002 Sb., 353/2002 Sb., 354/2002 Sb., 355/2002 Sb., 356/2002 Sb., 357/2002 Sb., 358/2002 Sb., 553/2002 Sb., 112/2004 Sb., 66/2005 Sb., 117/2005 Sb., 362/2006 Sb., 455/2006 Sb., 597/2006 Sb., 615/2006 Sb., 146/2007 Sb., 372/2007 Sb., 13/2009 Sb., 205/2009 Sb., 279/2009 Sb., 337/2010 Sb., 199/2011 Sb., 446/2011 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.