372/2007 Sb. - Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
ikona P
Číslo předpisu 372/2007 Sb.
Částka 113
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 12. 2007
Rozeslán dne 28. 12. 2007
Platnost od 28. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 31. 8. 2012
Ruší předpis 112/2004 Sb.
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Nařízení vlády zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a stanoví národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů.
Cílem Programu je snížení celkových ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2008.