553/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
ikona P
Číslo předpisu 553/2002 Sb.
Částka 192
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2002
Rozeslán dne 31. 12. 2002
Platnost od 31. 12. 2002
Účinnost od 31. 12. 2002
Platnost do 31. 8. 2012
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 42/2005 Sb., 373/2009 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.