351/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
ikona P
Číslo předpisu 351/2002 Sb.
Částka 127
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 3. 7. 2002
Rozeslán dne 14. 8. 2002
Platnost od 14. 8. 2002
Účinnost od 14. 8. 2002
Platnost do 30. 8. 2012
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 417/2003 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.