164/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 164/2010 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 3. 2010
Rozeslán dne 31. 5. 2010
Platnost od 31. 5. 2010
Účinnost od 31. 5. 2010
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 86/2002 Sb., 695/2004 Sb.
Novelizován předpisem 165/2010 Sb., 201/2012 Sb., 383/2012 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, a
 2. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

Změny:

 • Změna zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 úvodní část ustanovení včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §1 (další změny),
  • §2 (změny),
  • §5, §6 (změny),
  • §7 "Zjišťování, vykazování a ověřování vykázaného množství emisí" včetně nadpisu - nové znění,
  • §8a se zrušuje,
  • §9 "Povolenky provozovatelů letadel" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §9a se zrušuje,
  • §10 až §10b (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §10c "Přechodné přidělování bezplatných povolenek pro provozovatele teplárenských zařízení", včetně nadpisu,
  • §11, §12 (změny),
  • §16 "Ministerstvo" včetně nadpisu - nové znění,
  • §17 (změny),
  • §18 - nové znění,
  • vkládá se nový §18a,
  • §19 (změny),
  • §21 a §22 se zrušují,
  • §24 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny),
  • Příloha č. 2 - nové znění,
  • v příloze č. 3 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Provozovatel letadla musí požádat o schválení plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů stanovujícího opatření pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech podle §7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Prvním rokem, ve kterém provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů podle §7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je rok 2010.
 3. Prvním rokem pro přidělení povolenek provozovateli letadla podle §10 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je rok 2012.
 4. Provozovatel zařízení vykáže řádně podložené a nezávisle ověřené údaje o emisích skleníkových plynů z činností zahrnutých do systému obchodování až od roku 2013 podle §7 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §43 písm. a), b) a d) a v §46 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), kde se za slovo "Země" vkládají slova "před emisemi fluorovaných skleníkových plynů".

Účinnost změn 31.5.2010.