288/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 288/2011 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2011
Rozeslán dne 4. 10. 2011
Platnost od 4. 10. 2011
Účinnost od 19. 10. 2011
Novelizuje předpis 13/1997 Sb., 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 289/2011 Sb., 201/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a
 2. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Změny:

 • Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §7a "Nízkoemisní zóny" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9b až 9g,
  • §17, §43, §50, §53, §55 (změny),
  • Příloha č. 4 "Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 až 30 - nové znění.
 • Změna v §20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Účinnost změn 19.10.2011.