455/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 455/2006 Sb.
Částka 148
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 9. 2006
Rozeslán dne 27. 9. 2006
Platnost od 27. 9. 2006
Účinnost od 27. 9. 2006
Platnost do 29. 7. 2011
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Zrušen předpisem 199/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje z hlediska ochrany ovzduší

  1. požadavky na kvalitu paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby a plavidlech námořní plavby, která plují pod vlajkou České republiky, požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality, způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v těchto palivech,
  2. osvědčování kvality lodních paliv.

§7 - Přechodné ustanovení
Ustanovení §3 odst. 1 se začne uplatňovat

  1. pro oblast Severního moře ode dne 11. srpna 2007,
  2. pro oblasti jiných mořských oblastí včetně přístavů, které Mezinárodní námořní organizace následně označí jako kontrolní oblastí emisí síry, po uplynutí 12 měsíců po vstupu tohoto opatření v platnost.

Účinnost 27.9.2006.