385/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 385/2005 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 1. 10. 2005
Platnost od 1. 10. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 86/2002 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Změny v ustanoveních:

  • §2 až §8, §10 až §12, §15, §18, §19, §23, §29, §32, §35, §36, §38, §40, §43, §46, §48, §50, §51, §54, §55 (změny),
  • Příloha č. 3 - nové znění,
  • Příloha č. 11 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Provozovatelé malých spalovacích zdrojů, kterým podle §12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nově vznikne povinnost zajišťovat měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontroly spalinových cest, uskuteční první měření do 1 roku ode dne jeho účinnosti.
  2. V zónách či aglomeracích, kde jsou krajské úřady a obecní úřady povinny vypracovat program ke zlepšení kvality ovzduší, aktualizují tyto programy nejpozději do 30. června 2006.

Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Účinnost změn 1.10.2005.